Texas Hold’em

Texas Hold’em är den mest populära formen av poker både på och utanför nätet. Det som följer här är kortfattad beskrivning av reglerna.PokerI Texas Hold’em får varje spelare endast två kort, för att kunna bilda en femkortshand måste man också använda sig av kort som ligger öppna på bordet. Dessa kort kan alla använda.Innan några kort läggs ut på bordet har man en satsningsomgång. Alla som vill vara med på handen får då se de tre första öppna korten. Efter detta följer en runda satsningar och sedan ett fjärde kort, processen upprepas en gång till och efter det femte kortet och en sista satsning visar alla sina två kort och den bästa handen tar hem potten.Precis som i många andra pokerspel idag använder man sig av Blinds, eller mörka insatser. Det är alltid två personer som lägger in dessa insatser, en lägger in halva grundinsatsen och den andra lägger in hela. Efter en hand har spelats blir personen till vänster om stora mörk den nya stora mörk och den senaste handens stora mörk blir istället lilla mörk. Lilla mörk blir den nya dealern och delar ut korten.I professionell poker använder man dock oftast en permanent dealer som inte deltar i spelet, men istället delar ut korten som om den skulle sitta på samma plats som spelaren vi delear knappen.Texas Hold’em spelas oftast med no-limit regeln, det vill säga att man får satsa hur mycket man vill vid varje runda satsningar. Men det finns även pot-limit Hold’em där man endast får höja med den mängd som ligger i potten, och limit Hold’em där man endast får satsa en förutbestämd summa.